INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W [zwanym w dalszej części przedmiotowej Informacji – „RODO”], uprzejmie informuję, że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Daria Kądziela [zwana w dalszej części przedmiotowej informacji „Administrator”].

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora – Kancelaria Adwokacka Adwokat Daria Kądziela, w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  • a. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, ( dane niezbędne do zawarcia umowy),
  • b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości)
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń jak i obrony przed roszczeniami.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do m.in.:
  • a. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • b. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 2. dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgody Klienta będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe, to w szczególności:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo w wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

Adres Administratora do korespondencji: ul. 3 Maja 14, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.
Istnieje także możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.